Můžete nás kontaktovat na adrese - Email: crs.mo.teplice@seznam.cz
foto
logo90

Český rybářský svaz z.s MO ČRS Teplice

Úvod Fotogalerie


Rybářská stráž při MO ČRS Teplice


Jméno Funkce Telefon
Bc. Djakov Josef vedoucí RS Teplice 602834996
Bušek Václav
Bc. Hamsa Tomáš
Hlušička Pavel
Pondělík Václav
Jurčák Radek
Petr Roman
Křepela Jiří
Michalko Pavel hrázný VD Fláje
Michal Aleš
Weingárt Radek
Zwetler Jindřich
Weiss Marek
Jungmann Jiří
Lasík Pavel
Bc. Herlitze Jiří
Drbal Lukáš
Andrlík Martin
Březina Petr
Bartůněk Roman
Marvan Miloš
Pykal Tomáš
Masaryk Bohumil
Mgr. Růžička Petr
Duben Jiří
Duben Jan
Recska Jan
Nevlida Pavel
Štuler MartinZprávy o činnosti rybářské stráže


Zpráva o činnosti RS za rok 2020

06.03.2021


Český rybářský svaz  z.s.  Místní organizace, Havířská 583/7, 41501, Teplice,

IČO: 482838, zapsáno v registru obč.sdružení MV ČR pod č.j. VSP/1/1444/90-r-ze dne 21.6.1990

 

 

Český rybářský svaz z.s.                                                 V Teplicích dne 19 února  2021

Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov

Ú S T Í     n a d     L A B E M

 

 

Roční zpráva o výkonu rybářské stráže (2020)

 

V  MO.ČRS.Teplice je plánovaný stav členů rybářské stráže, dle Severočeského Územního svazu v Ústí n/L 27 členů. Současný stav však činí  29 členů RS  k 1.1.2021. ( 29.7.2020 úspěšně složili zkoušky p. Nevlida Pavel a Recska Jan, kteří jsou tímto dnem i ustanoveni jako noví členové RS MO Teplice nad plánovaný stav ).   

 

Tak jako v roce 2019 tak i v roce 2020 se rybářská stráž na revírech Bílina 2 zaměřila při kontrolách na pořádek a čistotu u rybářských revírů, čistotu přítoků a vtoků do revírů, což je dlouhodobý problém, který se bude i v tomto roce dále nekompromisně řešit i s pomocí Policie ČR a Obecních policií, a při znečištěných přítocích s podnikem Povodí Ohře a Svčk Teplice.  

 

V roce 2020 bylo provedeno celkem 1 315  kontrol z toho 243 nočních, které jsou písemně doložitelné v zavedené praxi, to je kniha kontrol RS v kanceláři MO či SMS zprávou vedoucímu RS. Většina členů RS má tzv. hlídkovou knížku, do které si zapisuje jednotlivé docházky a zjištěné závady či přestupky a nově musí každý člen RS před vydáním čestné povolenky odevzdat písemné hlášení – výkaz činnosti za uplynulý rok, kde stručně shrne počet kontrol, zjištěné přestupky a navrhne zlepšení pro výkon činnosti RS. ( tyto kontroly jsou sečteny, z nichž je udán výsledek ) Tyto výkazy soustřeďuje a vyhodnocuje vedoucí RS. Doporučení a návrhy – nepořádek u vody, omezit počet úlovků na povolenku,arogantní chování vůči členům RS. ( viz. příloha RS pana Pavla Lasíka ).

V této statistice není zahrnut  člen RS na VD Fláje pan Michalko, který vykonává činnost na VD Fláje. Před touto statistikou je třeba upozornit na skutečnost, že loňský rok byl velice poznamenán pandemií Covid 19, kdy rybářská stráž omezovala styk s ostatními rybáři z důvodů ochrany před virovou nákazou a při těchto kontrolách se RS. řídila doporučením vedením ČRS – postup při kontrole člena při pandemii.

Členové RS při běžných kontrolách řešili mnoho drobných přestupků, jako jsou zapomenuté povinné zápisy  příchodů k vodě, nepořádek v blízkosti lovného místa. Dále závažnější přestupky např. ponechaných ušlechtilých ryb, které nedosahovaly zákonné délky, nepřítomnost u prutů, nedodržení povolené doby lovu, lov ryb z lodi, pytlačení nečlenem ČRS.

 

Závažné přestupky, za které byla odejmuta povolenka k lovu :

. Vycházeno ze zprávy Dozorčí a kontrolní komise při MO. Teplice.

 

1. - Junek Jiří (člen ČRS MO Ústí n/L) - dne 21.3.2020 v 09:30 hod.  revír 441 002, podrevír 23 – Kateřina – nepřítomnost u prutů – RS Pavel Lasík – odesláno MgM Teplice

2. - Petruščák Petr (není členem ČRS) - dne 22.4.2020 v 19:30 hod.  revír 441 002 podrevír 7 – Lesní Brána – lov bez povoleny – pytláctví –  – RS Roman Petr, Josef Djakov – odesláno MgM Teplice

3. - Havrda Václav ( ČRS MO Most) - dne 27.6.2020 v 00:40 hod. revír 441 002 podrevír 11 – ČSM 1 – nepřítomnost u prutů -  RS Pavel Lasík, Pavel Hlušička – odesláno MgM Teplice

4. - Marek Jaroslav ( ČRS MO Most) - dne 27.6.2020 v 00:40 hod. revír 441 002 podrevír 11 – ČSM 1 – nepřítomnost u prutů -  RS Pavel Lasík, Pavel Hlušička – odesláno MgM Teplice

5. - Fojtík Luděk ( ČRS MO Most) - dne 27.6.2020 v 00:40 hod. revír 441 002 podrevír 11 – ČSM 1 – nepřítomnost u prutů -  RS Pavel Lasík, Pavel Hlušička – odesláno MgM Teplice

6. - Waltr Petr (ČRS MO Děčín)-  dne 27.6.2020 v 00:40 hod. revír 441 002 podrevír 11 – ČSM 1 – nepřítomnost u prutů -  RS Pavel Lasík, Pavel Hlušička – odesláno MgM Teplice

7.  - Štětina Miroslav (ČRS MO Bílina) - dne 3.7.2020 v 00:25 revír 441 002 podrevír 11 – ČSM 1 – nepřítomnost u prutů – RS Josef Djakov, Marek Weiss – oznámení MgM Teplice

8. - Hošek Michal (ČRS MO Říčany) - dne 17.7.2020 v 00:39 hod.  revír 441 002 podrevír 12 ČSM 2 nepřítomnost u prutů – RS Marek Weiss, Pavel Lasík, Jan Duben – oznámení MgM Teplice

9. - Knobloch Petr (ČRS MO Ústí n/L) - dne 26.7.2020 v 00:20 hod. revír 441 002 podrevír 13 ČSM 2 – doba lovu – RS Josef Herlitze, Tomáš Hamsa – oznámení na MgM Teplice

10. - Šafařík Daniel (ČRS MO neuvedeno) - dne 26.7.2020 v 00:20 hod. revír 441 002 podrevír 13 ČSM 2 – doba lovu, propadlý roční rybářský lístek (do 6.6.2020) – RS Josef Herlitze, Tomáš Hamsa – oznámení na MgM Teplice

11. - Polishchuk Vasyl (ČRS MO Duchcov) - dne 17.8.2020 v 09:40 hod. revír 441 002 podrevír 19  V Lomu, nezapsání ponechané ušlechtilé ryby (kapr 41 cm), ponechání nedosahující povolené délky kapr 38 cm – RS Pavel Lasík – oznámení na MgM Teplice

 

 

Dále byly uděleny výstrahy za nepořádek u lovného místa, nezapsání docházek k vodě, nešetrné zacházení s ulovenou rybou.  ( možno zjistit z přehledu-výkazu o činnosti člena RS )

 

Výdaje za rybářskou stráž v roce 2020 – přiděleno od SÚS  27x1000 = 27 000,-kč. Tyto prostředky a další finanční prostředky z dotace MG Teplice, byly použity ( viz. doklady u účetní MO ) na doplnění výstroje členů RS, především pro nejvýkonnější členy RS dle rozhodnutí vedoucího RS.

Členové RS. při MO. ČRS. Teplice dále spolupracují na pořádání dětských rybářských závodů, rybářských závodů pro dospělé, výlovech pořádaných MO. Teplice  a střežení před výlovy, při povodních či zvýšených stavech potoků a nádrží, při brigádách na údržbě sportovních vod apod.

 

Problémovými revíry z důvodů vysoké návštěvnosti se jeví stále jak v roce 2019 Modlanská nádrž a nádrž Kateřina. V součinnosti s MěP Teplice, Dubí a Krupka a PČR  Teplice a Krupka se ale vše řeší jako v minulém období. V této problematice se velice osvědčil fakt, že několik členů RS je zaměstnáno u PČR či u MěP, díky těmto kontaktům je řešení vzniklých situací rychlé, korektní a v souladu se všemi zákonnými ustanoveními platnými v ČR.

Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy není žádný problém, zejména s KÚ Ústí n/L – odbor životní prostředí, úsek rybářství, panem P.Vavrušou, je výborná součinnost. V roce 2019 nastoupila na MG Teplice, životní prostředí, úsek rybářství nová pracovnice a to paní T.Havlínová. Tato zaslala i výpis přestupků na úseku rybářství řešených na MG Teplice v roce 2020, tento výpis bude přílohou i této zprávy na SÚS ÚL.

Administrativa - RS vypisuje zjištěné přestupky na formuláře dodané ze SÚS Ústí n/L (bločky, následně je rozesílá na místně příslušné obce s rozšířenou působností, dozorčí komisi apod.) a při zjištění pytláka máme vlastní předtisk na velkém formátu A4 , který se vypisuje a předává na příslušný úřad k dalšímu projednání přestupce.

 

Dále vedoucí RS zavedl vyplňování tzv. Výkazu o činnosti člena RS, kde RS uvádí, kolik provedl za rok kontrol,  jaký výsledek,  počet přestupků, cestovní náklady, negativa a případné návrhy pro výkon činnosti člena RS. Dále si vypisuje obchůzky do hlídkové knihy ( pro strážníky MěP ). Kniha je kontrolována 1 až 2 za rok vedoucím RS. V kanceláři MO je rovněž zavedena kniha Rybářská stráž, do této se několikrát za rok napíše jednotlivými členy RS počet obchůzek a počet zjištěných přestupků.

Komunikace mezi jednotlivými členy RS je prostřednictvím telefonu a SMS zpráv, dále v kanceláři MO v Teplicích či emailem z ČRS.MO.Teplice, či informací o kontrole na webu MOCRSTEPLICE.

Jednou ročně se provádí školení RS, na které jsou všichni pozváni, včetně hostů, na školení jsou probrány nové informace, informativní test se znalostí RŘ. Účast však je bohužel ccá 50-70 procent. V roce 2020 školení provedeno v omezené míře dne 14.7.2020, host – MG Teplice paní Havlínová.

Řízení počtu a místa kontrol se řídí především docházkami rybářů na různé sport.revíry, zaměřujeme se především na problémové lokality a to se dá lehce zjistit při pohovorech s rybáři při běžných kontrolách.

 

 

Celkově lze teplickou RS hodnotit z mého pohledu pozitivně a s  kladným ohlasem u řadových rybářů. Jak jsem již uváděl v minulosti, je třeba zvážit zavedení profesionální rybářské stráže, tak jak uváděl již v minulosti bývalý  předseda ČRS JUDr. Šíma.

Tato zpráva bude zveřejněna na VČS MO. Teplice a na webových stránkách MO.Teplice.

 

 

 

 

                                                                       Zpracoval : Vedoucí RS. MO.Teplice

                                                                                           Bc. Djakov Josef  v.r.