1


Stránky MO byly aktualizovány. Doporučujeme vymazat mezipaměť prohlížeče, pokud se nezobrazují správně.... .
foto

Český rybářský svaz z.s MO ČRS TepliceU Plynárny, Košťany


Informace

Revír: 06 441 134

Popis revíru: Revír místního významu

GPS: 50°39'21.527"N, 13°44'58.720"E

Parkování: vyhrazená parkoviště (v horní části revíru)

Závora:

Omezení: pouze členové MO Teplice a MO Duchcov

Přístupová cesta: Z Košťan směrem na Střelnou. Za plynárnou doleva přes železný mostek s dopravní značkou na polní cestu k rybníku...


Fotografie
U Plynárny U Plynárny U PlynárnyPravidla lovu ryb


Rybářské právo na revíru smí vykonávat pouze členové MO Teplice a MO Duchcov, a to na zvláštní povolenku zakoupenou v domovské organizaci, jejíž jsou členy. Při případné kontrole se lovící prokazují povolenkou k lovu, členskou legitimací (případně jiným dokladem totožnosti) a rybářským lístkem.


Pravidla lovu ryb na revíru:

Pokud v tomto popisu není stanoveno jinak, platí na revíru standardní pravidla lovu (bližší podmínky a zákonná ustanovení):

- na revíru je možné ponechání si úlovku vyjmenovaných druhů ryb:

kapr 40-70 cm, amur >50 cm, štika >50 cm, candát >45 cm, sumec >70 cm, okoun >20 cm

– ponechání výše zmíněných druhů ryb je omezeno na jednu rybu týdně, tzn. že při ulovení a ponechání si některého z uvedených druhů je naplněn maximální týdenní limit v období pondělí až neděle, ponechání ostatních druhů ryb se řídí běžným rybářským řádem s vyjímkou lína.

Omezení :

- u kapra je stanovena horní míra 70 cm včetně,

- lín obecný je celoročně hájený,

- při ulovení karasa stříbřitého, sumečka amerického nebo střevličky východní nesmí být tyto druhy puštěny zpět do vody,

- přísný zákaz rozdělávání ohňů,

- zákaz vjezdu a parkování mimo vyhrazená parkoviště (v horní části revíru).

Na RMV mohou lovit jen vlastní členové těch místních organizací, které je obhospodařují, a to na povolenku územní nebo celosvazovou, která byla vydána těmito MO. Místní organizace hospodařící na RMV může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Na dodržování pravidel lovu dohlíží příslušná rybářská stráž, obecní a státní Policie.

Případné hlášení o nedodržování pravidel je možno hlásit členům RS MO Teplice a Duchcov, nebo zástupcům místních organizací.

MO Teplice - M. Weiss 602 557 823 MO Duchcov - P. Rulf 725 146 711
Příspěvky